Leeswijzer archief eindstanden RSB-competitie

Terug naar index


Disclaimer
De bronnen voor de eindstanden in dit archief zijn:
• Tijdschrift van den Koninklijken Nederlandschen Schaakbond (t/m 1937)
• RSB-nieuws (1938-1955)
• Mededelingen van de Rotterdamse Schaakbond (1956-1979)
• De Spiegel
• oude competitiebulletins (1975-1998)

NB. Er kunnen altijd tikfouten zijn gemaakt bij het overnemen van de eindstanden. Ook zitten er met name in de oude competitiebulletins - die tot aan 1987 op de typmachine werden uitgetikt - soms fouten, die (nog) niet allemaal achterhaald zijn. Verder is geprobeerd de namen van de verenigingen zo consistent mogelijk te houden.

Dankwoord
Een dankwoord richting Aad van den Berg, die de seizoenen 1968/1969 tot en met 1974/1975 handzaam heeft aangeleverd.

RSB en NRSB
Vanaf 1955 tot begin jaren '70 bestond naast de RSB de alternatieve bond NRSB. Deze Nieuwe Rotterdamse Schaakbond was op 10 september 1955 opgericht door initiatiefnemer Willem Christiaan Goris, die ontevreden was over de volgens hem peperdure KNSB. Een aantal RSB-verenigingen is toen overgegaan naar de NRSB - die niet was aangesloten bij de KNSB - en er werd een eigen competitie georganiseerd. De scheuring in de Rotterdamse schaakwereld duurde langer dan men zou hebben gedacht. Na de dood van Goris in september 1968 begonnen echter steeds meer verenigingen terug te keren naar de RSB, totdat begin jaren '70 alle verenigingen weer bij de RSB waren aangesloten. Daarom neemt eind jaren '60 en begin jaren '70 het aantal verenigingen en teams in de RSB-competitie weer sterk toe.

Promotie naar de KNSB
Tot en met het seizoen 1985/1986 moesten de kampioen en eventueel de nummer 2 van de RSB-promotieklasse promotiewedstrijden spelen om promotie naar de KNSB af te dwingen. Dit lukte natuurlijk niet altijd, zodat deze teams het erop volgende seizoen gewoon weer in de RSB-promotieklasse speelden.

In het seizoen 1986/1987 veranderde de structuur van de KNSB-competitie van één hoofdklasse, twee eerste klassen en vier tweede klassen naar één hoofdklasse, twee eerste klassen, drie tweede klassen en zes derde klassen. Dit betekende dat er aan het eind van het seizoen 1985/1986 vijf teams uit de RSB-promotieklasse promoveerden naar de derde klasse van de KNSB-competitie. Vanaf seizoen 1986/1987 is de kampioen van de RSB verzekerd van een plaats in de derde klasse van de KNSB-competitie.

De volgende verandering vindt plaats in het seizoen 1997/1998. Dan wordt het aantal derde klassen uitgebreid van zes naar acht. Dit levert de RSB een extra promotieplaats in de promotieklasse op in het seizoen 1996/1997. In het seizoen 1998/1999 wordt het aantal tweede klassen uitgebreid van drie naar vier. Ook dit levert de RSB een extra promotieplaats op in het seizoen 1997/1998. Vanwege de uitbreiding van de derde klassen komt er een regel dat de beste drie promovendi uit de regionale bonden voor hun regionale bond een extra promotieplaats voor het daarop volgende seizoen kunnen afdwingen. Hierdoor kan het soms gebeuren dat sindsdien vanuit de RSB-promotieklasse ook de nummer 2 promoveert.

De laatste verandering, vanaf seizoen 2018/2019, betreft het experiment waarbij de landelijke KNSB-competitie op zaterdag en de regionale competities zijn ontkoppeld. Dit betekent dat er geen promotie meer plaatsvindt vanuit de RSB-competitie naar de KNSB-competitie, en dat spelers zowel in de RSB- als de KNSB-competitie in een basisteam kunnen spelen. Door deze verandering is de hoogste klasse van de RSB-competitie hernoemd van promotieklasse naar hoofdklasse.

Tientallen
Tot en met het seizoen 1969/1970 werd in de hele RSB-competitie met tientallen gespeeld. Vanaf het seizoen 1970/1971 tot en met het seizoen 1985/1986 werd er in de RSB-competitie in de promotieklasse, eerste en tweede klasse gespeeld met tientallen en in de derde en vierde klasse met achttallen. Vanaf het seizoen 1986/1987 wordt in alle klassen met achttallen gespeeld.

Zestallen en de afslanking van de derde klasse
In de seizoenen 1999/2000 en 2000/2001 werd er in de vierde klasse van de RSB-competitie gespeeld met zestallen. Hoewel in eerste instantie het aantal teams in de vierde klasse - dat een zorgenkindje qua grootte begon te worden - groter werd, was in het tweede jaar het aantal teams weer erg gedaald. Toen is besloten de vierde klasse af te schaffen en een jaar later het zogenaamde "raket-model" in te voeren. Dit betekende ook het einde van de zestallen. Na een jaar zonder vierde klasse te hebben gespeeld werd het aantal derde klassen teruggebracht naar vier, waardoor er weer een levensvatbare vierde klasse kon ontstaan. Dit keer gewoon met achttallen, omdat eerder gebleken was dat zestallen die promoveerden naar de derde klasse nog al eens problemen hadden de bezetting voor een achttal rond te krijgen, waardoor er werd afgezien van promotie.

Nieuwe herstructurering
Na het seizoen 2011/2012 heeft een nieuwe herstructurering plaatsgevonden. Het aantal poules in de tweede en derde klasse werd met één verminderd. Dit betekende dat er vanaf het seizoen 2012/2013 gespeeld wordt met één poule in de promotieklasse, twee poules in de eerste klasse, drie poules in de tweede klasse, drie poules in de derde klasse. Het aantal poules in de vierde klasse is afhankelijk van het aantal overgebleven teams.

Ontkoppeling KNSB-competitie en regionale competities
Vanaf het seizoen 2018/2019 heeft een nieuwe herstructurering plaatsgevonden. Met ingang van dat seizoen zijn de KNSB-competitie en de regionale competities ontkoppeld. Dit betekent dat de kampioen van de RSB niet meer promoveert. Aan de structuur van de RSB-competitie zelf veranderde niets. Wel konden er eenmalig nieuwe teams op een hoger niveau dan de vierde klasse instromen, wat ook gebeurde.

RSB-competitieleiders vanaf 1932/1933
1932/1933 1e helft: A. van Balen; 2e helft: Drs. Otto Oprel
1933/1934 Drs. Otto Oprel
1934/1935 Drs. Otto Oprel
1935/1936 Drs. Otto Oprel
1936/1937 Drs. Otto Oprel
1937/1938 Drs. Otto Oprel
1938/1939 Drs. Otto Oprel
1939/1940 J. Limpens
1940/1941 J. Limpens
1941/1942 J. Limpens
1942/1943 J. Limpens
1943/1944 J. Limpens
1945/1946 J. Limpens
1946/1946 J. Limpens
1947/1948 J. Limpens
1948/1949 J. Limpens
1949/1950 J.A. van Tiggele
1950/1951 J.A. van Tiggele
1951/1952 R.H. de Jong
1952/1953 R.H. de Jong
1953/1954 R.H. de Jong
1954/1955 R.H. de Jong
1955/1956 R.H. de Jong
1956/1957 R.H. de Jong
1957/1958 R.H. de Jong
1958/1959 R.H. de Jong
1959/1960 R.H. de Jong
1960/1961 R.H. de Jong
1961/1962 R.H. de Jong
1962/1963 R.H. de Jong
1963/1964 R.H. de Jong
1964/1965 K.A. Veerman
1965/1966 P.Th. Kaptein
1966/1967 K.A. Veerman (wnd.)
1967/1968 1e helft: H.J. Meenderman; 2e helft: O.A. Haspels
1968/1969 O.A. Haspels
1969/1970 C. la Rivière
1970/1971 C. la Rivière
1971/1972 J.A. van Tiggele
1972/1973 J.A. van Tiggele
1973/1974 1e deel: J.A. van Tiggele; 2e deel: J.M. (Hans) van Hengel
1974/1975 Th.C. (Theo) Huijzer
1975/1976 Th.C. (Theo) Huijzer
1976/1977 G.H. Rademaker
1977/1978 G.H. Rademaker
1978/1979 G.H. Rademaker
1979/1980 P.C. Westerhoff
1980/1981 P.C. Westerhoff
1981/1982 P.C. Westerhoff
1982/1983 P.C. Westerhoff
1983/1984 P.C. Westerhoff
1984/1985 P.C. Westerhoff
1985/1986 P.C. Westerhoff
1986/1987 P.C. Westerhoff
1987/1988 A.A. (Aad) Quak
1988/1989 A.A. (Aad) Quak
1989/1990 A.A. (Aad) Quak
1990/1991 H. (Henk) Kerkhoven
1991/1992 H. (Henk) Kerkhoven
1992/1993 H. (Henk) Kerkhoven
1993/1994 H. (Henk) Kerkhoven
1994/1995 H. (Henk) Greevenbosch
1995/1996 1e helft: H. (Henk) Greevenbosch; 2e helft: P. (Piet) de Jonge
1996/1997 P. (Piet) de Jonge
1997/1998 P. (Piet) de Jonge
1998/1999 P. (Piet) de Jonge
1999/2000 P. (Piet) de Jonge
2000/2001 A. (Arrian) Rutten
2001/2002 A. (Arrian) Rutten
2002/2003 A. (Arrian) Rutten
2003/2004 A. (Arrian) Rutten
2004/2005 A. (Arrian) Rutten
2005/2006 S. (Sander) de Groot
2006/2007 S. (Sander) de Groot
2007/2008 S. (Sander) de Groot
2008/2009 S. (Sander) de Groot
2009/2010 S. (Sander) de Groot
2010/2011 S. (Sander) de Groot
2011/2012 A. (Arrian) Rutten
2012/2013 A. (Arrian) Rutten
2013/2014 A. (Arrian) Rutten
2014/2015 A. (Arrian) Rutten
2015/2016 A. (Arrian) Rutten
2016/2017 A. (Arrian) Rutten
2017/2018 A. (Arrian) Rutten
2018/2019 A. (Arrian) Rutten